function jia(){ document.getElementsByTagName('input')[0].style.border = '1px solid #fd6303';}function qu(){ document.getElementsByTagName('input')[0].style.border = '1px solid #e0e0e0';}

金达阳光

24小时客户服务热线:
010-59797112
代理品牌
查特金凤

查特生物医疗(成都)有限公司(原成都金凤液氮容器有限公司)于1976年由国家农业部投资修建,现为美国查特工业集团下的液氮容器专业化生产企业。

网址:http://www.chart-gp.com/

[产品搜索]: 产品品牌:查特金凤|
 • 产品名称
 • 品牌
 • 货号
 • 售价
 • 规格
 • 说明书
 • 订购
 • 查特金凤
  FTT-65-216
  ¥850.00
  1
  N/A
  查特金凤
  FTT-50B-125
  ¥505.00
  1
  N/A
  查特金凤
  FTT-47-127
  ¥530.00
  1
  N/A
  查特金凤
  FTT-35B-125
  ¥500.00
  1
  N/A
  查特金凤
  FTT-35-125
  ¥500.00
  1
  N/A
  查特金凤
  FTT-30-125
  ¥500.00
  1
  N/A
  查特金凤
  FTT-175-216
  ¥1,250.00
  1
  N/A
  查特金凤
  FTT-120-216
  ¥1,250.00
  1
  N/A
  查特金凤
  SAG-216
  ¥480.00
  1
  N/A
  查特金凤
  SAG-125
  ¥187.00
  1
  N/A
  查特金凤
  SAG-80
  ¥133.00
  1
  N/A
  查特金凤
  SAG-50
  ¥71.00
  1
  N/A
  查特金凤
  SUG-80
  ¥80.00
  1
  N/A
  查特金凤
  SUG-50
  ¥54.00
  1
  N/A
  查特金凤
  SUG-216
  ¥267.00
  1
  N/A
  查特金凤
  SUG-125
  ¥170.00
  1
  N/A
  查特金凤
  ZYB-8
  ¥7,200.00
  1
  N/A
  查特金凤
  ZYB-5
  ¥4,200.00
  1
  N/A
  查特金凤
  YSC-65/120
  ¥1,800.00
  1
  N/A
  查特金凤
  YSC-47-127
  ¥1,800.00
  1
  N/A
  代理品牌

  品牌目录

  请联系我们

  地址:北京市昌平区天通苑东一区6号楼5门二层

  电话:010-57790662 59797112

  传真:010-81778195

  邮箱:info@51jinda.com

  微信关注 扫一扫